Chính Sách Giao Hàng & Thanh Toán

Phương Thức Giao Nhận Sản Phẩm

Giao Hàng Đối Với Khách Hàng Nội Thành

Khách hàng có thể đến cửa hàng gần nhất để mua và nhận sản phẩm trực tiếp.

Nếu khách hàng muốn giao hàng đến địa chỉ của họ, cửa hàng sẽ liên hệ với đối tác vận chuyển để thực hiện việc giao hàng. Phí vận chuyển sẽ được tính riêng và khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán. Tuy nhiên, cửa hàng có thể có chính sách hỗ trợ phí vận chuyển trong các trường hợp cụ thể, chi tiết sẽ được thỏa thuận tại thời điểm giao dịch.

Giao Hàng Đối Với Khách Hàng Mua Online Ngoại Tỉnh

ĐỨC GIANG PET sẽ phối hợp với đối tác vận chuyển để giao sản phẩm đến địa chỉ của khách hàng. Phí vận chuyển sẽ được tính riêng và khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán. Tuy nhiên, cửa hàng có thể có chính sách hỗ trợ phí vận chuyển trong các trường hợp cụ thể, chi tiết sẽ được thỏa thuận tại thời điểm giao dịch.

Phương Thức Thanh Toán

Khách hàng có thể sử dụng các phương thức thanh toán sau đây:

  • Thanh toán bằng tiền mặt khi mua sản phẩm tại cửa hàng.
  • Chuyển khoản cho ĐỨC GIANG PET sử dụng thông tin sau:
  • Chủ tài khoản: NGUYỄN ĐỨC GIANG
  • Ngân hàng: TP
  • Số tài khoản: 98989998989

Nội dung Chuyển Khoản: Vui lòng ghi rõ tên người chuyển hoặc số điện thoại đã đặt hàng để xác nhận thanh toán chính xác.